انسان ع ز ب

ع. که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

2023-01-29
    مختبر الفارابي حفر الباطن
  1. دراد $ ادا ز ˙ غزل شمارهٔ ۲۹۰
  2. ملتقى صناع النهضة رقم 1 : انسان النهضة
  3. ‏یادداشت ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌
  4. ع
  5. Tory Tremblay